1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4

ПН

 

укр. мова

укр. мова

математика

обр. мист.

природозн.

 

рос. мова

математика

укр. мова

фізкульт.

обр. мист.

 

укр. мова

математика

інформат.

англ. мова

природозн.

 

укр. мова

математика

природозн.

інформат.

фізкульт.

 

укр. мова

укр. мова

математика

англ. мова

осн. здор.

фізкульт.

 

укр. мова

математика

англ. мова

Я у світі

рос. мова

 

укр. мова

математика

фізкульт.

укр. мова

муз.мист.

ВТ

 

укр. мова

фізкульт.

рос. мова

математика

укр. мова

 

укр. мова

математика

укр. мова

труд. навч.

 

 

рос. мова

математика

укр. мова

фіз. культ.

природозн.

 

рос. мова

математика

укр. мова

англ. мова

обр. мист.

 

рос. мова математика

фізкульт.

укр. мова

природозн.

 

укр. мова

математика

осн.здоров.

труд.навч.

фізкульт.

укр. мова

 

рос. мова

математика

англ. мова

укр. мова

укр. мова

фізкульт.

СР

 

укр. мова

математика

англ. мова

 

укр. мова

математика

природозн.

 

укр. мова

математика

фізкультура

 

укр. мова

математика

укр. мова

 

рос. мова

математика

укр. мова

 

математика

фіз.культ.

укр. мова

 

природозн.

математика

укр. мова

в  и  х  о  в  н  а         г  о  д  и  н  а

 

фізкультура

 

 

англ. мова

 

укр. мова

труд. навч.

 

природозн.

осн.здоров.

 

укр. мова

Я у світі

 

природозн.

рос. мова

 

укр. мова

обр. мист.

ЧТ

 

укр. мова

рос. мова

труд. навч.

муз.мист.

природозн.

 

укр. мова

фізкультура

осн. здоров.

рос. мова

муз. мист.

 

рос. мова

муз.мист.

фізкульт.

укр. мова

осн.здоров.

 

укр. мова

укр. мова

муз. мист.

фізкульт.

рос. мова

 

укр. мова

укр. мова

природозн.

інформат.

обр. мист.

 

укр. мова

укр. мова

обр. мист.

інформат.

фізкульт.

 

фізкульт.

Я у світі

англ. мова

осн.здоров.

рос. мова

ПТ

 

укр. мова

математика

осн. здор.

фізкульт.

 

укр. мова

математика

укр. мова

природозн.

фізкульт.

 

укр. мова

математика

англ. мова

природозн.

обр. мист.

 

укр. мова

математика

фізкульт.

англ. мова

труд.навч.

 

математика

фіз.культ.

англ. мова

муз.мист.

труд. навч.

 

укр. мова

математика

муз. мист.

англ. мова

природозн.

 

укр. мова

математика

інформат.

природозн.

труд. навч.